top of page

KAS IR DARBINIEKU PIEREDZE?

Darbinieku pieredze
(employee experience/EX)

ir visaptverošs koncepts, kas iekļauj visus saskarsmes punktus, ko darbinieki pieredz, izjūt un novēro darba gaitās konkrētā uzņēmumā.

Galvenais darbinieku pieredzes mērķis ir palīdzēt cilvēkiem darīt, kas viņiem vislabāk padodas, kļūstot par to, ko viņi visvairāk vēlas.

Asset 65.png

KĀPĒC TAS IR SVARĪGI?

Uzņēmumiem, kas fokusējas uz pareizajām EX stratēģijām un praksēm, ir augstāki rezultāti darbinieku, biznesa un inovāciju mērķu sasniegšanā.

Biznesa mērķi

2,2x

Lielāka iespējamība pārsniegt finanšu mērķus

2,4x

Lielāka iespējamība pozitīvai klientu pieredzei

*Avots: Josh Bersin, The Definitive Guide: Employee Experience (2021)

Inovāciju mērķi

3,7x

Lielāka iespējamība pielāgoties pārmaiņām

4,3x

Lielāka iespējamība inovāciju radīšanai

Darbinieku mērķi

5,2x

Lielāka iespējamība būt par lielisku darbavietu

5,1x

Lielāka iespējamība veicināt piederības sajūtu

5,1x

Lielāka iespējamība iesaistīt un noturēt darbiniekus

bottom of page